کسب رتبه A اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در میان تشکل‌های اتاق ایران برای دومین سال متوالی

کسب رتبه A اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در میان تشکل‌های اتاق ایران برای دومین سال متوالی

 

 

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در آخرین ارزیابی انجام شده برای رتبه‌‌‌بندی تشکل‌های اقتصادی عضو این نهاد، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران را برای دومین سال متوالی حائز رتبه A شناخته است.

در این ارزیابی که بر مبنای شاخص‌‌‌های مربوط به تشکل‌های کارفرمایی و به منظور سنجش عملکرد آنها در ایفای نقش میانجی‌گری بین دولت و بخش خصوصی، پایداری سازمانی و تداوم عملکرد متوازن صورت گرفته، ماموریت‌‌‌های تشکل‌های عضو اتاق بازرگانی در حوزه‌‌‌های حکمرانی، عضویت، ارائه خدمات، تنظیم‌‌‌گری و تاثیرگذاری بر سیاست‌ها بررسی شده است.

بر اساس بررسی‌‌‌های اتاق بازرگانی ایران، اتحادیه در مولفه های حکمرانی، تاثیرگذاری بر سیاست‌ها ، تعامل با اتاق و تنظیم‌‌‌گری عملکردی با وضعیت بسیار خوب و در مولفه خدمات وضعیت عالی را در کارنامه خود و در ارزیابی های مرتبط داشته است.      

 


چاپ