سری پرظرفیت آوا

IP PBX با ظرفیت بالا و امکانات حرفه ای در سازمان های بزرگ کاربرد دارد. این محصول قابلیت اختصاص 1000 تا 10000 شماره تلفن را دارد و در اندازه های  1U و 2U قابل نصب در Rack می باشد.چاپ