سیستم IP-PBX می تواند به تنهایی به عنوان یک مرکز تلفن پرقدرت مورد استفاده قرار بگیرد و یا در ترکیب با تجهیزات جانبی TDM، قابلیت استفاده هم زمان تلفن های تحت شبکه (IP-Phone) و آنالوگ را ایجاد کند و همچنین می تواند با استفاده از قابلیت Redundancy (افزونگی) پشتیبانی پیوسته و بدون اختلال در شبکه را ارائه دهد.

1-  پیاده سازی مراکز تلفن سری Enterprise به تنهایی

ویژگی ها: قابلیت اتصال به مبدل های E1  و TDM، به صورت بالقوه؛  امکان استفاده تا 10,000 مشترک

 

 

2- پیاده سازی  مراکز تلفن سری Enterprise به همراه  مبدل TDM 

ویژگی ها: قابلیت اتصال خطوط آنالوگ شهری و داخلی به همراه کلیه امکانات خطوط IP

تا 10,000 شماره مجموع IP و آنالوگ (داخلی و شهری)

 

 

 3- پیاده سازی  مراکز تلفن سری Enterprise به همراه  مبدل E1

ویژگی ها: قابلیت اتصال خطوط آنالوگ شهری و داخلی به همراه کلیه امکانات خطوط IP و همچنین اتصال به خطوط E1

تا 10,000 شماره مجموع IP و آنالوگ (داخلی و شهری)

 

 

4- پیاده سازی مراکز تلفن در حالت افزونگی یا Redundancy

در این حالت می توان از مرکز تلفن بدون محدودیت جغرافیایی استفاده کرد.

در این وضعیت چنان چه هر کدام از دستگاه ها  مشکل پیدا کند، بدون ایجاد اختلال در خطوط ارتباطی، دستگاه پشتیبان وارد عمل می شود.

 


چاپ