فرصت های شغلیصنایع ارتباطی آوا، نخستین طراح و تولید کننده تجهیزات مخابراتی نسل جدید در ایران، با رویکرد توسعه و بهبود مستمر، جهت طرح توسعه سازمانی و تکمیل نیروی انسانی خود، از علاقه‌مندان واجد شرایط دعوت به همکاری می‌نماید.


سمت کد فرصت شغلی واحد سازمانی محل استخدام
کارشناس ارشد مهندسی طراحی D-509 طراحی و تولید تهران
کارشناس نرم افزار D-512 طراحی و تولید تهران
کارشناس سخت افزار D-511 طراحی و تولید تهران
کارشناس مستند سازی D-3-509 طراحی و تولید تهران
کارشناس کنترل پروژه D-2-509 طراحی و تولید تهران
کارشناس ارشد راه حل های مخابراتی D-513 طراحی و تولید تهران
کارشناس نصب و راه اندازی E-1-604 خدمات فنی و مهندسی تهران
کارشناس ارشد راه اندازی سیستم های مخابراتی E-604 خدمات فنی و مهندسی تهران
کارشناس آزمایش و تحویل E-606 خدمات فنی و مهندسی تهران
کارشناس فروش M-1-702 بازرگانی تهران
مسئول دفتر M-705 بازرگانی تهران
مسئول بازرگانی خارجی M-709 بازرگانی تهران
مسئول خرید و تدارکات M-707 بازرگانی تهران
رئیس بخش فروش عمومی M-702 بازرگانی تهران
رئیس بخش فروش حوزه انرژی M-704 بازرگانی تهران
مهندس فروش M-718 بازرگانی تهران
مهندس خرید و تدارکات M-717 بازرگانی تهران
کارشناس برنامه و بودجه N-205 طرح و برنامه تهران
کارشناس سیستم های اطلاعات مدیریت N-204 طرح و برنامه تهران
کارشناس توسعه منابع انسانی N-206 طرح و برنامه تهران
کارشناس دبیرخانه A-1-407 ستاد و زیرساخت تهران
مسئول دبیرخانه A-407 ستاد و زیرساخت تهران
مدیر پروژه P-802 کنترل پروژه تهران


تمامی حقوق این سایت متعلق به صنایع ارتباطی آوا می باشد
www.ava.ir
© AVA Communication Industries Co.