مدیران اجراییاسامی مدیران صنایع ارتباطی آوا:
مهندس فریبرز نژاد دادگر

مدیرعامل


 

مهندس سید سهیل حسینی

مدیر ستاد و زیرساخت
مهندس بهروش حصاری

مدیر خدمات فنی و مهندسی
مهندس مجتبی کریمی

مدیر طراحی و تولید
مهندس مهدی اسماعیل نژاد

مدیر بازرگانی
دکتر غلامعلی حسنی صدر

مدیر مرکز پژوهش و آموزشمحسن رییسی

مدیر امور مالیسید علی تهرانی

سرپرست مدیریت طرح و برنامهمهندس حمیدرضا شاهرخی

مدیر دفتر مدیریت پروژه
مدیر دفتر مدیریت پروژه

تمامی حقوق این سایت متعلق به صنایع ارتباطی آوا می باشد
www.ava.ir
© AVA Communication Industries Co.